baner ECK

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • Świadectwo zdrowia

Można uczestniczyć w zajęciach po ukończeniu szkoły średniej bez matury, w przekroju wiekowym od 18 do 60 lat.


Wypełniony wzór podania proszę wysłać na adres e-mail: eck.sukces@gmail.com