baner PKU
Placówka Kształcenia Ustawicznego "SUKCES" w Krakowie uzyskała
AKREDYTACJĘ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
asygnowaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w 2010 roku.
Strona placówki: www.pku-sukces.edu.pl

ABC POSZUKIWANIA PRACY:

warsztaty aktywnego szukania pracy i autoprezentacji

Celem szkolenia przygotowanie uczestników do efektywnego szukania pracy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu autoprezentacji, analizy predyspozycji i celów zawodowych oraz pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Szkolenie otwarte dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Mile widziani absolwenci rozpoczynający drogę kariery zawodowej.

Pytania , na które odpowiedź znajdziesz podczas warsztatów:
 • Czy moje CV jest w porządku?
 • Jak wypełnia się formularz aplikacyjny?
 • O co będą mnie pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Nie mogę znaleźć pracy - co robić?
Koszt: 95 zł.
Szkolenie trzydniowe, obejmuje 9 godzin zegarowych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy podczas warsztatów.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie według wzoru MEN.
Więcej informacji: Tel. 0602 191 560, mail: eck.sukces@gmail.com

Kursy

Komputerowe

 • Podstawy obsługi komputera
 • Programowanie i obsługa komputera
 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie stron internetowych

Językowe

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski
 • Język łaciński

Menadżersko - biznesowe

 • przedsiębiorczości
 • menadżerski
 • biznesu
 • sporządzanie biznes planu
 • finanse firmy
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • istota i aspekty gospodarki rynkowej
 • inteligencja emocjonalna w zarządzaniu - rozwój predyspozycji osobistych i zawodowych nowy
 • zarządzanie emocjami - skuteczny trening asertywności nowy
 • trening twórczego rozwiązywania problemów nowy
 • zarządzanie konfliktem - intensywny trening nowy
 • kurs komunikacji interpersonalnej nowy
 • negocjacje handlowe - jak osiągnąć cel? nowy
 • trening mediacji - jak osiągnąć kompromis? nowy
 • skuteczna perswazja i techniki wywierania wpływu nowy
 • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych nowy
 • Public Relations w praktyce

Administracyjno - księgowe

 • sekretarsko - asystencki
 • księgowości komputerowej
 • kadrowo - płacowy