baner ECK

Dwuletnia szkoła policealna:

 • TECHNIK EKONOMISTA
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • TECHNIK ADMINISTRACJI - atrakcyjny kierunek szansą na lepszą pracę, wyższe wynagrodzenie, prestiż i szybszy awans
  • nauka w systemie zaocznym: zajęcia w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu
  • przyjazna szkoła, profesjonalni wykładowcy
  • wysoka jakość bezpłatnego kształcenia
  • przedmioty kierunkowe z prawa, ogólne, w tym: angielski, przedsiębiorczość, technika biurowa - zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej
  • absolwenci otrzymują świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikat Europass
  • przyjmujemy również bez matury w dowolnym wieku
  • pełny program nauczania w kierunkach kształcenia

Siatki godzin

Program nauczania dla zawodu: TECHNIK EKONOMISTA

Materiał nauczania zawarty w MEN: symbol cyfrowy 341[02]; nr programu nauczania 2302/T-5, SP/MEN/1998.02.24, realizowany jest w cyklu dwuletnim w systemie zaocznym dla dorosłych.

L.P. PRZEDMIOT I SEM II SEM III SEM IV SEM RAZEM
1 PODSTAWY EKONOMII 25 15 0 0 40
2 STATYSTYKA 15 15 0 0 30
3 TECHNIKA BIUROWA 20 20 20 0 60
4 ZASADY RACHUNKOWOŚCI 20 20 0 0 40
5 MARKETING 20 10 0 0 30
6 ELEMENTY PRAWA 0 10 20 0 30
7 EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW 30 30 30 40 130
8 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 20 30 42 40 132
9 TECHNOLOGIA I TOWAROZNAWSTWO 0 0 10 10 20
10 JĘZYK ANGIELSKI 0 15 15 20 50
11 KULTURA ZAWODU 0 0 0 10 10
12 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA 10 10 15 15 50
13 SPECJALIZACJA 0 0 30 30 60
14 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 18 0 0 0 18
    178 175 182 165 700

Praktyka zawodowa: a/ SEM III - 4 tygodnie, b/ SEM IV - 4 tygodnie.

Program nauczania dla zawodu: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Materiał nauczania: 431103 od dnia 01.09. 2012 r. Podbudowa programowa : szkoła dajšca wykształcenie œrednie, realizowana w cyklu dwuletnim, w systemie zaocznym dla dorosłych.

KWALIFIKACJE EGZAMINACYJNE: A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŒCI A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
L.P. PRZEDMIOT I SEM II SEM III SEM IV SEM RAZEM
1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY EKONOMICZNEJ 45 - - - 45
2 JĘZYK OBCY W RACHUNKOWOŚCI – JĘZYK ANGIELSKI - 20 10 10 40
3 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 60 65 - - 125
4 WYNAGRODZENIA I PODATKI - - 60 70 130
5 DOKUMENTACJA BIUROWA 20 20 - - 40
6 BIURO RACHUNKOWE 50 70 30 - 150
7 BIURO WYNAGRODZEŃ I PODATKÓW - - 60 90 150
8 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 20 - - - 20
Razem: 195 175 160 170 700

Praktyka zawodowa: SEM IV - 4 tygodnie


Miejsce zjazdów:
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie - Uczelnia Ekonomii i Finansów
ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków.


Program nauczania dla zawodu: TECHNIK ADMINISTRACJI.


PROGRAM NAUCZANIA: 431103 od 01.09.2012r.
Podbudowa programowa : szkoła dająca wykształcenie średnie, realizowana w cyklu dwuletnim, w systemie zaocznym dla dorosłych. KWALIFIKACJE EGZAMINACYJNE: A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

L.P. PRZEDMIOT I SEM II SEM III SEM IV SEM RAZEM
1 JĘZYK OBCY W ADMINISTRACJI - JĘZYK ANGIELSKI 15 10 10 15 50
2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ 15 20 20 15 70
3 PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 25 25 0 0 50
4 PODSTAWY PRAWA PRACY 0 0 30 25 55
5 PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 45 45 0 0 90
6 PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 0 0 25 25
7 WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ 0 50 50 50 150
8 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI 55 45 45 45 160
9 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI* 20 0 0 0 20
Praktyka zawodowa: 320 godzin. 8 tygodni
Razem: 175 195 155 175 680 + 20

*) Obowiązuje od 2012-09-01.